ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Close Protection Operational έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν την ασφάλεια ενός VIP σε ότι αφορά τον επιχειρησιακό τομέα, την δημιουργία πλάνου οργάνωσης για την ΣΟΑ στην οποία εργάζεται ή ηγείται, τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που πρέπει να αποτελεί το εργαλείο για την αποτελεσματικότερη παροχή προστασίας, καθώς επίσης και το είδος των συμπληρωματικών γνώσεων που πρέπει να κατέχει ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις τις εγχώριας και παγκόσμιας αγοράς.