ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

[block_title title=”ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ” titlepos=”text-left”][/block_title]
H ACADEMY tc ιδρύθηκε το 2010 στην Θεσσαλονίκη. Είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Πιστεύουμε ότι ο σωστός συνδυασμός εκπαίδευσης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και η συνεργασία με αντίστοιχους οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο, θα επιτρέψει στους πολίτες και της υπηρεσίες ασφαλείας σε όλο τον κόσμο, να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον στις χώρες τους.
Δημοσίευση2
[box_amount title=”Εκπαιδεύομενοι άνδρες και γυναίκες” amount=”1100″ type=”pixsimple” icon_pixsimple=”icon-users”]
[box_amount title=”Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές από την ATC” amount=”32″ type=”pixsimple” icon_pixsimple=”icon-badge”]
[box_amount title=”Εκπαιδευτικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα” amount=”17″ type=”pixsimple” icon_pixsimple=”icon-home”]