Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την αντιμετώπιση και την επιβίωση από κάθε μορφής επίθεση που έχει σαν σκοπό να προσβάλλει την σωματική ακεραιότητα του αμυνόμενου αλλά και των αγαπημένων προσώπων του.

Σκοπός της εκπαίδευσης σε αυτόν τον τομέα είναι η ανάλυση της ψυχολογικής δομής του επιτηθέμενου και του αμυνόμενου, ώστε σε συνδυασμό με την ρεαλιστική εκπαίδευση σε στρεσογόνες καταστάσεις, η αντιμετώπιση των αιχμηρών αντικειμένων να γίνη αντανακλαστική κίνηση με αποτέλεσμα την επιβίωση.