Η Ισραηλινή τακτική σχετικά με τις μεθόδους χρήσης των όπλων βασίζεται σε πραγματική και πρακτική εμπειρία.

Όπως έχει διαμορφωθεί και αναβαθμιστεί με πολλά χρόνια εμπειρίας η μέθοδος αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα και αποδεικνύεται κάθε φορά άκρως αποτελεσματική. Η κατευθυντήρια γραμμή της μεθόδους αυτής είναι να εξουδετερώση την απειλή γρήγορα με τον απλούστερο και πιο ενστικτώδη τρόπο.

Για την επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων, η μέθοδος αυτή ενσωματώνει επιθετικότητα, αποφασιστικότητα, ταχύτητα και ακρίβεια. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ρεαλιστικά δεδομένα προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να προσαρμοστούν στις πιέσεις και συνθήκες άγχους που συνδέονται με τα πραγματικά γεγονότα.

Τα μαθήματα διδασκαλίας μας θα σας oδηγήσουν βήμα προς βήμα για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων και ταχείας αντίδρασης στα όπλα.