Το ICPT / Ισραηλινό Σχολείο Εκπαίδευσης Προσωποφυλάκων είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει πρακτική, θεωρία και ρεαλιστικά σενάρια σε θέματα ασφαλείας επισήμων και διδάσκετε αποκλειστικά από Ισραηλινούς και Έλληνες εκπαιδευτές πρώην αξιωματούχους στις ειδικές δυνάμεις και σώματα ασφαλείας.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για αρχάριους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες καθώς και σε ήδη πετυχημένους Προσωποφύλακες που επιθυμούν είτε να φρεσκάρουν τις γνώσεις τους είτε να τις εμπλουτίσουν, επίσης είναι κατάλληλο για τον οποιονδήποτε επαγγελματία που στοχεύει να καταρτίσει περισσότερο τις ικανότητές του και να μπει σε μια καλύτερη εργασιακή θέση στην νέα Παγκόσμια Οικονομία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, προσφέρει μια εξαιρετική επιμόρφωση πάνω στον επαγγελματικό τομέα της Ασφάλειας Επισήμων. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά να εξασφαλίζει την προστασία και ασφάλεια διαφόρων ‘’Επισήμων, Διασημοτήτων και Στελεχών Επιχειρήσεων’’. Οι Προσωποφύλακες θα διδαχτούν τον σχεδιασμό ασφάλειας, τεχνικές σχηματισμού πεζής συνοδείας επισήμων καθώς και με ΙΧ,  μεθόδους επικοινωνίας/ενδοεπικοινωνίας,πλοήγησης, τεχνικές ελιγμού και αποφυγής κατά την οδήγηση, Ισραηλινή μέθοδο επιχειρησιακής σκοποβολής για Προσωποφύλακες, πώς να αντιδράσετε αποτελεσματικά σε απειλές, και πώς να παρέχεται κρυφή προστασία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί για να ταιριάξει και εφαρμοστεί στην εγχώρια ή διεθνή σκηνή.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν καταστάσεις και προβλήματα που  καλείστε να αντιμετωπίσετε στον πραγματικό κόσμο, σενάρια και τρόπους αντιμετώπισης βασισμένους στην εμπειρία που αποκτήθηκε από επαγγελματική εμπειρία ετών και σε εν ενεργεία υπηρεσία στον χώρο της ασφάλειας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός υψηλού επαγγελματικού υπόβαθρου στον τομέα της συνοδείας σημαντικών προσώπων, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων με τελικό σκοπό την άρτια κατάρτιση στο αντικείμενο του συνοδού ασφαλείας.